Με βασικό άξονα και πρωταρχικό ζητούμενο την αποκατάσταση της στοματικής υγείας σε συνάρτηση πάντα με τη γενική υγεία του ασθενούς αξιοποιείται ένα ανεπτυγμένο και συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο επαφών και συνεργασιών με καταξιωμένους συναδέλφους και συνεργάτες. Μέσω της διαδραστικότητας και της διεπιστημονικής προσέγγισης επιδιώκεται η πληρέστερη δυνατή διάγνωση και στη συνέχεια η βέλτιστη θεραπευτική δράση.