1.1. Πρόληψη Η στοματική κοιλότητα αντιμετωπίζεται σαν σύνολο, με θεμελιώδη προσοχή στους περιοδοντικούς ιστούς (ούλα, οστούν, ρίζα δοντιού). Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς ξεχωριστά (συστηματικές νόσοι, π.χ. διαβήτης, οστεοπόρωση, αυτοάνοσα νοσήματα, λήψη κορτιζόνης, ακτινοθεραπεία, κ.λπ. / κάπνισμα, ηλικιακοί παράγοντες, κ.ά.). Ο ασθενής παροτρύνεται – μετά από συμβουλευτικές συνεδρίες – προς την κατανόηση αρχικά της αρχιτεκτονικής του στόματος του και κατ’ επέκταση των προσωπικών αναγκών της στοματικής του υγείας, με στόχο τη διατήρησή της εφ’ όρου ζωής. Ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή της απουσίας περιοδοντικής νόσου σε οποιονδήποτε βαθμό, ο ασθενής παροτρύνεται για επανεξέταση προς διαφύλαξη της στοματικής του υγείας με διαφορετική χρονική συχνότητα.

Η περιοδοντίτιδα, ως κληρονομική νόσος, απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τον οδοντιατρικό ασθενή, και μάλιστα σε χρόνια βάση. Η φύση, καθώς και η επιδείνωσή της εξαιτίας παραγόντων όπως η στοματική υγιεινή, οι συστηματικές νόσοι, η λήψη φαρμάκων, το άγχος και το κάπνισμα, την καθιστούν αυτόματα νόσο δύσκολα διαχειρίσιμη. Ωστόσο η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν είναι αρκετή, ώστε να καταδικάσει το μέλλον της υγείας των περιοδοντικών ιστών και των δοντιών των ασθενών, που πάσχουν από περιοδοντίτιδα. Σήμερα ο τομέας της περιοδοντολογίας διαθέτει – σε επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και τεχνογνωσίας – τις απαιτούμενες μεθόδους ελέγχου της νόσου, αναχαιτίζοντας την εξέλιξη και επιτυγχάνοντας τη σταθεροποίησή της.

1.2. Συντηρητική και χειρουργική θεραπεία περιοδοντικής νόσου (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης, με χρήση μεμβρανών και οστικών μοσχευμάτων)

α. Συντηρητική φάση

β. Χειρουργική φάση (όπου ενδείκνυται)

γ. Φάση διατήρησης θεραπευτικού αποτελέσματος (recall)