Στο τελικό στάδιο της περιοδοντικής νόσου, όπου ο ασθενής αρχίζει να χάνει τα δικά του δόντια μέχρι και σε περιπτώσεις πλήρους νωδότητας (απώλεια συνολικού αριθμού δοντιών) λαμβάνει χώρα αποκατάσταση της οδοντικής αναπηρίας με εμφυτεύματα. Ο αριθμός των εμφυτευμάτων, που τοποθετούνται, είναι ο ικανός και αναγκαίος, για την αποκατάσταση της οδοντικής αναπηρίας ανά περίπτωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί το υγιές πεδίο του στόματος, μετά από αποτελεσματική θεραπεία του περιοδοντικού ασθενούς (full mouth disinfection).

Χειρουργική εμφυτευμάτων και συναφείς επεμβάσεις:

α. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

β. Αύξηση φατνιακής ακρολοφίας, με μόσχευμα σκληρών ή μαλακών ιστών

γ. Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας

δ. Ανύψωση εδάφους ιγμορείου (sinus lift)