Βασική μας επιδίωξη αποτελεί η διαφύλαξη της στοματικής υγείας του ασθενούς, στο πλαίσιο της πρόληψης. Ακολουθείται πάντα εξατομικευμένο σχέδιο πρόληψης και θεραπείας και εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνικές επιστημονικής μεθοδολογίας, για τη συνολική αποκατάσταση του στόματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελαχιστοποίηση του πόνου, στην εμψύχωση και στην ορθή στοματική υγιεινή.